Voor verenigingen en bedrijven

Buurtsportcoach zet zich in voor verenigingen, omdat zij het belangrijk vinden dat er een breed beweegaanbod is en blijft. Ook werkt buurtsportcoach graag samen met bedrijven.  

 

Informatie 
Buurtsportcoach informeert beweegaanbieders per e-mail en via Facebook, over interessante ontwikkelingen, bijeenkomsten, financiële mogelijkheden of kansen. Bent u nog niet opgenomen in de mailing? Meld u aan! 

 

Advies 
Buurtsportcoach denkt graag mee met beweeginitiatieven, of thema’s die spelen bij beweegaanbieders. 

Buurtsportcoach heeft een groot netwerk, binnen zowel gemeente, onderwijs, ondernemers, zorg, welzijn, sport & bewegen. Daardoor kunnen zij bemiddelen tussen diverse partijen. 

 

Opstapactiviteiten 
Samen met een beweegaanbieder kan buurtsportcoach een opstapactiviteit organiseren, om het aanbod van de beweegaanbieder laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Haaksbergen. 

Bij een opstapactiviteit wordt uw beweegaanbod gedurende een aantal weken aangeboden door buurtsportcoach. Vaak wordt een gereduceerd tarief afgesproken, of is de activiteit gratis. De buurtsportcoach brengt de activiteit onder de aandacht, via persberichten, Sociale Media, mailing en flyers. De buurtsportcoaches bemiddelen klanten naar de activiteit en zijn ook zelf bij de activiteit aanwezig.   

 

Clinics 
Buurtsportcoach kan bemiddelen in het geven van een clinic, bijvoorbeeld bij de buitenspeeldag, op een basisschool, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, of tijdens een evenement. 

 

Projectbegeleiding 
Buurtsportcoach kan ondersteunen bij projecten van een vereniging, bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe samenwerkingen of het creëren van sportaanbod voor een specifieke doelgroep.  

 

Bedrijven  

Buurtsportcoach denkt graag mee met beweeginitiatieven, of gezondheidsthema’s die spelen binnen een bedrijf. Ook hebben wij ideeën over hoe een bedrijf invulling kan geven aan ‘maatschappelijk verantwoord’ ondernemen. 

 

Vitaliteitsbeurs 
Sportverenigingen en bedrijven met een aanbod rondom het thema ‘vitaliteit’ kunnen zichzelf presenteren op de Vitaliteitsbeurs Haaksbergen. Deze beurs vindt eens per twee jaar plaats in maart. Naast verenigingen zijn ook bedrijven, winkeliers, muzikanten, belangenorganisaties en partijen uit zorg en welzijn vertegenwoordigd.  

 

U kunt op diverse manieren deelnemen aan de beurs, bijvoorbeeld als standhouder, of als sponsor.