Buurtsportcoach zet zich in voor verenigingen, omdat zij het belangrijk vinden dat er een breed beweegaanbod is en blijft.

Informatie
Buurtsportcoach informeert beweegaanbieders per e-mail en via Facebook, over interessante ontwikkelingen, bijeenkomsten, financiële mogelijkheden of kansen. Bent u nog niet opgenomen in de mailing? Meld u aan!

Advies
Buurtsportcoach denkt graag mee met beweeginitiatieven, of thema’s die spelen bij beweegaanbieders.

Buurtsportcoach heeft een groot netwerk, binnen zowel gemeente, onderwijs, ondernemers, zorg, welzijn, sport & bewegen. Daardoor kunnen zij tevens bemiddelen tussen diverse partijen.

Opstapactiviteiten
Samen met een beweegaanbieder kan buurtsportcoach een opstapactiviteit organiseren, om het aanbod van de beweegaanbieder laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij de inwoners van Haaksbergen.

Bij een opstapactiviteit wordt uw beweegaanbod gedurende een aantal weken aangeboden door buurtsportcoach. Vaak wordt een gereduceerd tarief afgesproken, of is de activiteit gratis. De buurtsportcoach brengt de activiteit onder de aandacht, via persberichten, Sociale Media, mailing en flyers. De buurtsportcoaches bemiddelen klanten naar de activiteit en zijn ook zelf bij de activiteit aanwezig.  

Clinics
Buurtsportcoach kan bemiddelen in het geven van een clinic, bijvoorbeeld bij de buitenspeeldag, op een basisschool, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, of tijdens een evenement.

Projectbegeleiding
Buurtsportcoach kan ondersteunen bij projecten van een vereniging, bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe samenwerkingen of het creëren van sportaanbod voor een specifieke doelgroep.